bhv3. 9. 2012
Za uplynulý banícky rok 2011/2012 baníci akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) vyťažili a predali 2 149 tisíc ton hnedého uhlia. Najväčšiu časť produkcie dovedna 1963 tisíc ton, v podobe  energetického uhlia, vyexpedovali do tepelnej elektrárne ENO Zemianske Kostoľany. Pre zásobovanie slovenských domácností bane vyrobili 50 000 ton triedených druhov uhlia, čím v plnej miere uspokojili záujem o tento druh paliva, informoval generálny riaditeľ HBP Peter Čičmanec.

„Ťažba uhlia bola plynulá, kontinuálna, to znamená, že HBP si priebežne plnili všetky záväzky voči odberateľom, rovnako aj voči zamestnancom, bankám, samospráve, organizáciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia zdravotnej a sociálnej poisťovni“, konštatoval generálny riaditeľ. Baníci hodnotia výsledky baníckeho roku (II. polrok a I. polrok nasledujúceho roka) každoročne pri príležitosti osláv Dňa baníkov. Regionálne oslavy baníckeho sviatku sa v piatok a sobotu tohto týždňa uskutočnili v Handlovej.
„Relatívne priaznivé hospodárske výsledky umožnili, že do rozvoja spoločnosti sme v roku 2011 investovali 8 miliónov eur. Najväčší objem prostriedkov, viac ako 3,7 milióna eur, sme vynaložili na inováciu elektrostrojného zariadenia. Jej súčasťou bola aj vlastná výroba 37 kusov sekcií banskej hydraulickej výstuže BMV 1Mi, aj nákup novej dýchacej techniky pre banských záchranárov a výmena banských osobných svietidiel pre fárajúcich“, pokračoval generálny riaditeľ. Uviedol, že závere prvého polroka tohto roka HBP v podzemí i v povrchových prevádzkach zamestnávali 4 224 pracovníkov. Dôležitou súčasťou ich motivácie je kvalitný sociálny program. Pre tento účel v sociálnom fonde vyčlenili 393 000 eur.
V súvislosti s prípravou ťažby pre budúce roky v Bani Handlová pripravujú novú ťažobnú kapacitu, 12. pole bane Handlová, ktorou sprístupnia 2, 9 milióna ton vyťažiteľných uhoľných zásob. Významne to prispeje k udržaniu zamestnanosti a sociálnej stability v meste a regióne. Do nových ťažobných kapacít bude v najbližších rokoch teda smerovať rozhodujúci objem investícií. Okrem spomínaného 12. poľa v úseku Handlová, ešte pripravujú aj otvárku 6. poľa ťažobného úseku Nováky.
V pláne pre tento rok majú HBP cieľ vyťažiť 2 140 000 ton uhlia. Razením nových prevádzkových banských diel chcú pripraviť ťažobnú spôsobilosť pre budúci rok na úrovni 2 100 000 ton. Splnenie výrobných úloh je základným predpokladom pre zabezpečenie plánovanej tvorby kladného výsledku hospodárenia a stabilnej finančnej situácie, dodal Čičmanec.
Výhľadový plán na roky 2013 – 2014, vzhľadom na očakávané odbytové možnosti do ENO a ďalších odberateľov, potvrdil potrebu stabilizovanej ťažby uhlia na úrovni 2 100 000 ton v roku 2013, s  poklesom na objem 1 990 000 ton v roku 2014. Podľa Čičmanca pre odbyt domáceho uhlia na energetické účely v ďalších rokoch je však potrebné väčšie prepojenie HBP a ENO, najmä v súvislosti s dožívajúci dvomi najstaršími 110 megawattovými blokmi elektrárne. Je potrebná ich rekonštrukcia z pohľadu prísnejších ekologických požiadaviek. Tieto projekty podporí aj vláda SR.

Zdroj: TASR