srp28. 8. 2012
Firma Mondi SCP, a. s., Ružomberok v súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru požiadala 15. augusta 2012 Ministerstvo hospodárstva (MH) SR o investičnú pomoc formou úľavy na dani z príjmu vo výške 25,38 milióna eur.

"Realizáciou investičného zámeru sa nepredpokladá vytvorenie nových pracovných miest, ale zachovanie 383 súčasných pracovných miest, ktoré by v dôsledku zvyšovania efektivity výroby celulózy ako aj papiera boli postupne redukované a do roku 2016 by boli zrušené," konštatuje sa v návrhu rezortu hospodárstva na poskytnutie investičnej pomoci, ktorým by sa v najbližšom období mala zaoberať vláda SR.
Realizácia investičného zámeru vo výške 95 miliónov eur je rozložená na obdobie rokov 2012 až 2015. "Požadovaná investičná pomoc spĺňa definičné znaky investičnej pomoci, cieľom ktorej je podpora rozšírenia existujúcej výrobnej kapacity v existujúcom výrobnom závode," dodalo MH SR.
Zdroj: TASR