bke23. 8. 2012
Prvú slovenskú elektráreň na výrobu elektrickej energie z certifikovaného biopaliva – energokompostu oficiálne spustili do prevádzky v Badíne neďaleko Banskej Bystrice. "Elektrická energia sa vyrába tak, že v kompostárni spracujeme približne 70 000 ton (ročne, pozn. TASR) biologicky rozložiteľného odpadu, z ktorého následne vyrobíme zhruba 50 000 ton energokompostu – biopaliva. Následne je z biopaliva spaľovaním v energobloku vyrobená elektrická energia," uviedla dnes pri prezentácii projektu médiám Silvia Bastyr, jedna z členov predstavenstva spoločnosti Kompala, a. s., ktorá je prevádzkovateľom elektrárne.

Zo vzniknutého paliva je elektráreň schopná vyprodukovať približne 51 000 MWh elektrickej energie za rok. Projekt v Badíne pozostáva z kompostárne a elektrárne. Jeho unikátnosť spočíva v zhodnocovaní biologicky rozložiteľných a nespotrebovateľných zvyškov v kompostárni riadenou aeróbnou fermentáciou. Vďaka nej vyrába kompostáreň energokompost, ktorý slúži na výrobu elektrickej energie.
Jedným zo vstupov pre výrobu energokompostu je biokal. Ďalej môže ísť o štiepku či seno atď. "Všetko je riešené dodávateľsky," dodala Bastyr.
Spoločnosť vytvorila pre obyvateľov regiónu 30 pracovných miest, vyberali ich najmä z úradu práce. "Sme stále v kontakte s miestnou komunitou a okrem celospoločenského benefitu pre Slovensko vnímame aj iné benefity pre miestnu komunitu. Napríklad zvoz zelenej hmoty, participujeme na rôznych kultúrnych podujatiach v rámci celého regiónu," priblížila Bastyr.
Nakoľko sa v minulosti objavila sťažnosť na nadmernú hlučnosť, spoločnosť inštalovala tlmič hluku. "Tento akustický tlmič bol inštalovaný niekedy v priebehu mája. Zabezpečil, že dnes je prevádzka v súlade s normou, čo potvrdili aj opakované merania," uviedla Bastyr. Ako nadštandardné gesto komunite sa vedenie spoločnosti rozhodlo vybudovať aj protihlukovú stenu. Momentálne čaká na udelenie stavebného povolenia.
Výroba elektrickej energie z biopaliva má pozitívny ekologický efekt, nakoľko výrazne znižuje emisie CO2 vypúšťané do ovzdušia v porovnaní s ostatnými štandardnými zdrojmi výroby elektrickej energie. "Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov patrí medzi trendy, ktoré sa zavádzajú vo viacerých krajinách Európskej únie. Dôvodom je, že obnoviteľné zdroje energie sú ekologické a sú podstatne menšou záťažou pre životné prostredie než ostatné klasické zdroje výroby elektrickej energie," uviedol Michal Krajčír, mediálny zástupca spoločnosti.
Elektráreň v Badíne je vybudovaná z najnovších dostupných technológií na špičkovej európskej úrovni. Investícia do vybudovania projektu bola viac ako 20 miliónov eur.
Zdroj: TASR