nesRozvodná elektrická sieť v Nemecku sa v júni trikrát dostala do kritickej situácie. Energetické zdroje dodávali menej elektriny než krajina potrebovala na svoj hladký chod. Rozpad rozvodnej siete (blackout) však podľa spolkovej agentúry pre rozvodné siete nehrozil. „Nejestvovalo nijaké nebezpečenstvo pre narušenie stálej dodávky elektrickej energie v Nemecku,“ uviedol to hovorca úradu.


Príčiny nerovnováhy medzi výrobou energie a dopytom po nej sa zatiaľ nepodarilo objasniť. „Situácia bola veľmi napätá a podarilo sa ju zvládnuť len vďaka podpore európskych partnerov,“ uviedli firmy Amprion, Tennet, 50Hertz a TransnetBW.
V dňoch 6., 12. a 25. júna slabé zásobovanie rozvodných sietí v Nemecku spôsobilo pokles ich frekvencie v celoeurópskej prepojenej rozvodnej sieti.
Firmy rozvodných sietí zodpovedajú za stabilitu zásobovania elektrickou energiou. Musia zabezpečiť, aby jej bolo presne toľko, koľko spotrebitelia potrebujú. Aby bolo v sieti dosť energie, ich prevádzkovatelia museli zapojiť dodatočné energetické kapacity. Situácia sa zvládla dodávkami energie zo zahraničia a časť sa rýchlo získala aj na burze s elektrinou.
Spolková agentúra prenosových sietí a ich jednotliví prevádzkovatelia sa teraz pokúšajú objasniť, prečo dochádzalo ku kritickej situácii. To sa však nepodarí objasniť rýchlo. Potrebné údaje, z ktorých sa bude dať vyvodiť príčina možného blackoutu, budú známe až o niekoľko týždňov.

Zdroj: TASR