eze20. 8. 2012
Obchodný prebytok eurozóny sa v júni výrazne zvýšil na 14,9 miliardy eur z 200 miliónov eur v rovnakom mesiaci minulého roka. A stúpol aj v porovnaní s májom, keď sa obchodná bilancia eurozóny skončila s prebytkom 7,1 miliardy eur. Vyplýva to z rýchleho odhadu európskeho štatistického úradu Eurostat.

Vývoz z eurozóny sa po očistení od sezónnych vplyvov v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšil o 2,4 % a dovoz stagnoval.
Aj celá 27-členná Európska únia dosiahla v máji prebytok zahraničného obchodu vo výške 400 miliónov eur, čo je podstatne lepší výsledok ako v júni 2011, keď zaznamenala schodok 15,3 miliardy eur, alebo v máji, keď vykázala deficit 3,8 miliardy eur. Export z únie v júni vzrástol medzimesačne o 2,1 % a import o 0,9 %.
Export z EÚ do krajín, ktoré sú jej najväčšími obchodnými partnermi, za prvých päť mesiacov roka vzrástol, s výnimkou Turecka a Indie. Najviac sa pritom v období január-máj zvýšil vývoz do Ruska (18 %), Južnej Kórey (16 %), Brazílie (15 %) a Japonska (14 %).
Čo sa týka dovozu, najvýraznejšie stúpol import z Nórska (12 %) a USA (9 %), a naopak najstrmšie klesol dovoz z Indie (-10 %) a Japonska (-6 %).
Obchodný prebytok EÚ sa v prípade USA od začiatku januára do konca mája zvýšil na 32,5 miliardy eur, ale klesol v prípade Švajčiarska (na 18,2 miliardy eur) a Turecka (10,5 miliardy eur). Zároveň sa však znížil jej schodok zahraničného obchodu s Čínou (na -56,4 miliardy eur z vlaňajších -62,4 miliardy eur), Ruskom (-42,8 miliardy eur) a Japonskom (-5,8 miliardy eur), ale stúpol v prípade Nórska (na -24,8 miliardy eur z -20,4 miliardy eur).
Spomedzi členských krajín EÚ najväčší obchodný prebytok vykázalo za prvých 5 mesiacov Nemecko (74,7 miliardy eur) a najhlbší deficit mala Británia (-60,9 miliardy eur). Slovensko dosiahlo v sledovanom období prebytok 1,6 miliardy eur.

Zdroj: TASR