tit0719 300pxZ obsahu aktuálneho čísla 7-8/2019 časopisu Strojárstvo/Strojírenství vyberáme...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychiatria 4.0…

str6 strana 06

Krok vpred vďaka dostupnej automatizácii

str21 strana 21

Inovativní technologie obráběcích strojů

str26 strana 26

Preprava po železnici je opäť v kurze

str34 strana 34

Všetko o téme povrchová technológia

str39 strana 39

Skúsenosti z vyraďovania je A1

str52 strana 52

15. veletrh IDET – největší v historii

str64 strana 64

Európa vyrába tretinu obrábacích strojov

str66 strana 66
STROJÁRSTVO EXTRA extra strana 72