ets14. 8. 2012
Jednotkou najnovšieho rebríčka transakčnej atraktivity (M&A Maturity Index), ktorý hodnotí kvalitu a zrelosť investičného prostredia, sú Spojené štáty. Slovenská republika sa umiestnila na 35. mieste.

Na 2. mieste po USA je Singapur nasledovaný Veľkou Britániou, ktorá predstihla ďalšie dve ázijské ekonomiky – Hongkong a Južnú Kóreu. Ázijské ekonomiky obsadili v top 10 polovicu miest, čo svedčí o tom, že sa Ázia stáva novým globálnym investičným centrom. Vyplýva to z pravidelného rebríčka transakčnej atraktivity "M&A Maturity Index", ktorý vypracúva výskumné centrum pre fúzie a akvizície (Mergers and Acquisitions Research Center, MARC) Cass Business School pri City University London v spolupráci so spoločnosťou Ernst & Young.
Rebríček M&A Maturity Index hodnotí 148 krajín celého sveta z hľadiska ich atraktívnosti pre domáce aj zahraničné fúzie a akvizície. Výsledné poradie predstavuje agregáciu bodového hodnotenia legislatívnych, politických, ekonomických a finančných podmienok, technologický potenciál jednotlivých krajín, socioekonomické faktory a úroveň infraštruktúry (celkovo sa hodnotí 23 faktorov).
Podľa Jozefa Mathia, vedúceho partnera transakčného poradenstva Ernst & Young v Slovenskej republike si SR oproti vlaňajšiemu hodnoteniu polepšila o jedno miesto. V rebríčku sa SR umiestnila za Ruskom (28), Maďarskom (29) a Poľskom (30) a predstihla atraktívne Turecko (37) a Indiu (38).
"Najlepšie hodnotenie dosiahla SR v oblasti dopravnej a firemnej infraštruktúry a technologickej úrovne. Naopak, najhoršie bola Slovenská republika hodnotená z hľadiska ekonomických, finančných, legislatívnych a politických faktorov. Za súčasný rast HDP bola síce ohodnotená 48 %, pričom susedné krajiny ako Česká republika a Poľsko skórovali v tomto hodnotení iba 20 % a 29 %, naše celkové hodnotenie v ekonomickej oblasti negatívne ovplyvnil málo rozvinutý kapitálový trh, kde sme dosiahli skóre iba 8 %, čo je výrazne pod regionálnym priemerom. Len na porovnanie, Česká republika a Maďarsko sa pohybujú okolo 33 – 35 % a Poľsko až 50 %," vysvetľuje Mathia.
Politická stabilita bola na Slovensku hodnotená na úrovni 86 %, jednoduchosť daňovej správy 46 % a schopnosť minimalizovať zásahy do realizácie investičných transakcií iba 48 %.
Z krajín strednej Európy SR v ukazovateli legislatívnych a politických podmienok predbehlo Maďarsko, hlavne zásluhou nízkeho administratívneho zaťaženia pri zakladaní firiem.
V porovnaní s rokom 2011 vykazujú dostupné údaje mierny nárast počtu realizovaných fúzií a akvizícií v Slovenskej republike, oproti predkrízovým rokom však stále pretrváva klesajúci trend. Na relatívne malom trhu aj jedna významná transakcia podstatne ovplyvní štatistiky. Horšie výsledky, podľa Mathia, v historickom časovom rade sú čiastočne ovplyvnené stupňujúcou sa neistotou v eurozóne. Vzhľadom na výrazné výkyvy v prístupe k oceňovaniu podnikov, súvisiace aj so stavom dlhových a akciových trhov, je však náročné odhadnúť, či transakčné aktivity na Slovensku v najbližšom období vzrastú.

Zdroj: TASR