enu10. 8. 2012
Rezort hospodárstva SR navrhuje naďalej uvažovať v strategických dokumentoch štátu so zdrojom na výrobu elektriny v Elektrárni Nováky (ENO). Potrebu zdroja zdôvodňuje bezpečnosťou dodávok elektriny, technickou bezpečnosťou elektrizačnej sústavy SR, možnosťami dodávok elektriny z ENO pre veľký regionálny priemysel, ako aj potenciálom ENO ako zálohy k existujúcim elektrozdrojom.

"ENO bola postavená na ložisku uhlia Nováky. Neskôr sa otvorila Baňa Cigeľ a k dodávkam uhlia sa pridala aj Baňa Handlová, a to v rámci ložiska Handlová. Aj v súčasnosti je prevádzka ENO postavená hlavne na dodávkach uhlia z dobývacích priestorov Nováky a Handlová," uvádza sa ďalej v Aktualizácii analýzy fungovania štátnej podpory baníctva z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR.
V menšej miere sú dodávky uhlia zabezpečované z ťažby na ložiskách Gbely (Baňa Čáry, a. s., Čáry) a Modrý Kameň (Baňa Dolina, a. s., Veľký Krtíš).
Rezort hospodárstva však pripomína, že ťažba uhlia z týchto ložísk a výroba elektriny z tohto uhlia v Elektrárni Nováky nie je komerčne životaschopná a v súčasnosti je možná len cez podporný mechanizmus tzv. všeobecného hospodárskeho záujmu.

Zdroj: TASR