ejk19. 7. 2012
Komisár EÚ pre obchodné záležitosti Karel De Gucht uviedol, že ak by sa Európskej únii podarilo uzatvoriť všetky rozbehnuté rokovania o dohode o voľnom obchode, ktoré má s rôznymi štátmi sveta, pre úniu by to znamenalo prínos vo výške 250 miliárd eur.

Komisár De Gucht, ktorý predstavil rozhodnutie Európskej komisie (EK) o výzve pre členské štáty EÚ (Rada), aby odobrili rokovania o dohode o voľnom obchode s Japonskom, zdôraznil ekonomický a finančný prínos, ktorý majú tieto dohody pre európsku ekonomiku a pre Európanov samotných.
V prípade samotného Japonska by podpis dohody o voľnom obchode znamenal vytvorenie 400 000 pracovných miest. Zo širšieho hľadiska, by prínos pre EÚ bol oveľa vyšší.
"Liberalizácia obchodu je najjednoduchším prostriedkom, ako stimulovať našu ekonomiku. Na toto nepotrebujeme použiť peniaze našich daňových poplatníkov. Ak by sme uzatvorili všetky dohody o voľnom obchode, ktoré máme pripravené, zvýšili by sme rast HDP Európskej únie viac ako o dve percentá, čo znamená v prepočte 250 miliárd eur," povedal eurokomisár. To je podľa neho veľkosť dnešnej ekonomiky Dánska alebo Rakúska.
De Gucht upozornil, že ide o reálny nástroj na podporu ekonomiky, o reálne možnosti na vytváranie nových pracovných miest. Dodal, že chystaná dohoda s Japonskom je dôležitou skladačkou do budúcej obchodnej mozaiky EÚ, pričom však pripomenul dôležitosť, akú EÚ venuje aj dohodám o voľnom obchode s inými krajinami či regiónmi sveta, napríklad s Indiou, Kanadou, štátmi Latinskej Ameriky či Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).
V tomto kontexte De Gucht zhodnotil prvý rok od podpisu dohody o voľnom obchode s Južnou Kóreou ako veľmi prospešný pre obe strany, keď obchodný deficit EÚ s touto krajinou nikdy nebol taký nízky a keď došlo k nárastu vývozu európskych áut do Južnej Kórey.
Zdroj: TASR