svp17. 7. 2012
V priebehu budúceho mesiaca by mala byť spoločnosť Semecs, s. r. o., vo Vrábľoch kompletne presťahovaná do nového závodu v priemyselnom parku. V súčasnosti je ukončené sťahovanie skladu z externých priestorov do novej prevádzky aj sťahovanie prvej časti technológie z prenajatých priestorov. Ukončená je i inštalácia novej technológie v hodnote 2,5 milióna eur.
Spoločnosť pôsobí vo Vrábľoch od roku 1996. V súčasnosti je dcérskou spoločnosťou holandského holdingu Solid Semecs. Od začiatku sa orientuje na výrobu a montáž elektronických riadiacich modulov, ktoré sa uplatňujú v rôznych odvetviach priemyslu. Firma sídlila až doteraz v prenajatých priestoroch, v roku 2008 odkúpila od Mesta Vráble pozemok v priemyselnom parku. Koncom leta minulého roku rozbehla výstavbu nového závodu, ktorá si podľa plánov mala vyžiadať investíciu vo výške 13,4 milióna eur.
Počas výstavby vedenie spoločnosti deklarovalo, že kapacita závodu i výrobné priestory sa po ukončení výstavby novej prevádzky zdvojnásobia. Riaditeľ Ivan Kukučka informoval, že spoločnosť plánuje v plnej kapacite zamestnávať 450 až 500 pracovníkov, čo by znamenalo vytvorenie 100 až 150 nových pracovných miest. Realizácia tohto zámeru však podľa neho závisí od projektov materskej firmy i od vývoja celkovej hospodárskej situácie v Európe. Spoločnosť orientujúca sa na malosériovú výrobu elektrotechniky exportuje svoje výrobky do krajín Európskej únie, najmä do Nemecka, Holandska, Anglicka, Belgicka, Švajčiarska a Českej republiky, mimo Európskej únie aj do USA a Mexika.
Zdroj: TASR