sve13. 7. 2012
Priemyselná výroba v eurozóne v máji 2012 nečakane ožila a vzrástla o 0,6 % oproti aprílu, keď klesla medzimesačne o 1,1 %. Aj v celej 27-člennej Európskej únii (EÚ) objem výroby v sledovanom období stúpol medzimesačne o 0,5 %. Informoval o tom európsky štatistický úrad Eurostat.

V medziročnom porovnaní sa však výkon priemyslu v máji znížil, a to v 17 krajinách, ktoré zaviedli spoločnú menu, o 2,8 % a v EÚ o 2,3 %.
Spomedzi štátov, ktoré Eurostatu poskytli údaje za máj 2012, zaznamenalo medzimesačný nárast výroby 13 krajín a pokles 8 štátov únie. Najvýraznejšie pritom vzrástla májová produkcia v Portugalsku (4,1 %), Švédsku (2 %) a Lotyšsku (1,5 %), naopak, najprudší pokles vykázali Litva (-16,3 %), Slovinsko (-3,2 %) a Francúzsko (-2,1 %). Slovensko nedodalo Eurostatu údaje za máj.
V medziročnom porovnaní sa výkon priemyslu v máji 2012 znížil v 15, zvýšil v piatich štátoch EÚ a v Česku stagnoval. Najviac sa pritom prepadla výroba v Litve (-14,8 %), Dánsku (-9,2 %), Taliansku (-6,9 %) a Portugalsku (-6,7 %). Najstrmší nárast nahlásili Lotyšsko (6 %) a Írsko (4,4 %).
Zdroj: TASR