ede11. 7. 2012
V porovnaní s inými krajinami Európy, Blízkeho východu a Afriky (EMEA) poskytuje Slovensko podnikateľom priemernú mieru daňovej istoty. Informovala o tom poradenská spoločnosť Deloitte Slovensko. "Slovensko patrí medzi priemer, spolu s Nemeckom či Francúzskom, kde viac ako polovica oslovených považuje daňovú neistotu za problém, ktorý negatívne dopadá na ich podnikanie," uviedla firma.

Pocit daňovej neistoty má vo všeobecnosti zhruba každý druhý opýtaný, no najčastejšie sa prejavil u respondentov z Maďarska, Kene, Poľska, Portugalska a Rumunska. Najväčšiu dôveru v súvislosti s daňovou istotou prejavili Švajčiari.
Hlavnou príčinou neistoty sú časté zmeny právnych predpisov, čo uviedla takmer tretina respondentov. Ďalšími faktormi sú príliš dlhé trvanie daňových sporov (12,4 %) a takisto nedostatky a zmeny zásad a verejne dostupných usmernení daňových orgánov (12,1 %).
Výsledky prieskumu ukazujú, že vo všeobecnosti majú spoločnosti dobré vzťahy so svojimi miestnymi daňovými orgánmi. Potvrdilo to 65 % respondentov. Pritom 27 % opýtaných hodnotilo vzťahy ako veľmi dobré. "V Rakúsku, Taliansku, Nigérii, Poľsku, Rumunsku a Rusku však viac ako 15 % respondentov považuje svoje vzťahy za zlé alebo veľmi zlé," uviedla spoločnosť Deloitte Slovensko.
Daňovníci regiónu EMEA takisto potvrdili, že kvalita vzťahov ich spoločnosti s miestnymi daňovými orgánmi závisí od konkrétneho oddelenia daňového orgánu, na ktoré sa musia obrátiť. Týka sa to najmä oblasti daní z príjmov právnických osôb, kde sa s ťažkosťami stretlo viac ako 21 % respondentov.
Prieskum s názvom Daňová istota – prieskum vzťahov medzi spoločnosťami a daňovými orgánmi realizovala spoločnosť v 24 krajinách regiónu EMEA. V období od marca do mája 2012 sa na prieskume zúčastnilo 1 328 respondentov.
Zdroj: TASR