dvpRodina železiarov sa po roku opäť rozrástla. Celkovo 85 úspešných absolventov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarní Podbrezová (ŽP) a Súkromného gymnázia ŽP v Podbrezovej dostalo do rúk v posledný májový deň maturitné vysvedčenia. Na slávnostnom akte sa zúčastnil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši. TASR o tom informovala spoločnosť ŽP.


Študenti strednej odbornej školy maturovali v odboroch hutník operátor, mechanik strojov a zariadení, mechanik mechatronik a gymnazisti v odboroch šport, informatika a anglický jazyk. Od prvého kontaktu so školou sú žiaci v tejto horehronskej firme považovaní za budúcich zamestnancov, čomu zodpovedajú i benefity, ktoré im zriaďovateľ poskytuje.
"Oceňujem, že ŽP Podbrezová sa aktívne podieľajú na výchove a vzdelávaní viac ako 82 rokov. V súčasnosti je nezamestnanosť na Slovensku veľmi nízka a na nedostatok pracovných ponúk sa nemôžeme sťažovať. Chýbajú nám však špecialisti a odborne vzdelaní ľudia v rôznych oblastiach. A práve preto je duálne vzdelávanie, ktoré Podbrezová praktizuje už niekoľko rokov, nevyhnutné," zdôraznil Raši.
Podľa neho na Slovensku je mnoho absolventov stredných a vysokých škôl, po ktorých zamestnávatelia nechcú siahnuť, a preto ho teší, že v Podbrezovej je to naopak. ŽP sa zameriavajú na to, čo na pracovnom trhu chýba.
"Sú prosperujúcou a stabilnou firmou, ktorá dokáže zaručiť svojim absolventom zamestnanie. To je jedným z najdôležitejších prvkov nielen v okrese, ale aj v celom Banskobystrickom kraji," reagoval podpredseda vlády.
Ako doplnil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti ŽP Vladimír Soták, Slovensku vo všeobecnosti chýbajú kvalifikovaní ľudia.
"Takí mladí ľudia sa môžu len vychovať a to vtedy, keď majú dobrých učiteľov, inštruktorov odbornej praxe a najmä, keď sa majú kde učiť," dodal Soták.
Najlepší študenti, triedy i učitelia získali od ŽP hodnotné finančné ocenenia.

Zdroj: TASR