nee4. 7. 2012
Nemecko by malo čo najrýchlejšie znížiť svoju závislosť od zvyšku sveta, uviedol Medzinárodný menový fond (MMF).
Terajšia "pozoruhodná" ekonomická situácia v spolkovej republike sa príliš spolieha na export, povedal ekonóm MMF Subir Lall. Aktuálne dobré vyhliadky sa môžu výrazne zhoršiť, ak sa utlmí ekonomika mimo Nemecka, ceny ropy prudko vzrastú alebo kríza v eurozóne sa prehĺbi. Berlín musí podľa MMF robiť viac pre podporu domáceho dopytu.

Správa MMF o nemeckej ekonomike vychádza z hodnotenia delegácie fondu, ktorá bola v krajine koncom apríla a začiatkom mája. Fond v správe požaduje od Berlína štrukturálne reformy, ktoré umožnia "prechod k rastu poháňanému" domácim dopytom. Preto musí pokračovať v posilňovaní trhu práce, uľahčovaní investícií a všeobecne v podpore spotreby aj prostredníctvom stimulov.
Rizikom ohrozujúcim najväčšiu európsku ekonomiku je podľa MMF bankový sektor, ktorý je zraniteľný v dôsledku svojej vysokej angažovanosti v eurozóne. Celkovo však je nemecká ekonomika podľa MMF v dobrej kondícii.
MMF prognózuje, že tento rok vzrastie nemecká ekonomika o 1 % a na budúci o 1,4 %.

Zdroj: TASR