dzs25. 6. 2012
Výkonnosť slovenskej ekonomiky sa voči štátom Európskej únie (EÚ) drží už štvrtý rok na rovnakej úrovni. Podľa parity kúpnej sily na jedného obyvateľa, teda po zohľadnení rôznych cenových hladín, predstavoval vlani hrubý domáci produkt (HDP) krajiny 73 % priemeru EÚ. "Proces konvergencie sa v posledných rokoch zastavil," upozornil analytik UniCredit Bank Slovakia Ľubomír Koršňák.

Rast ekonomiky v roku 2011 síce prevýšil priemerný rast v krajinách EÚ, rýchlejšie však na Slovensku rástli aj spotrebiteľské ceny. Po zohľadnení rastu cenovej hladiny tak krajina nezaznamenala ani vlani posun bližšie k priemeru krajín únie.
Slovensko je treťou najbohatšou krajinou strednej a východnej Európy. V rebríčku sa nachádza za Slovinskom (84 % priemeru EÚ) a Českou republikou (80 %). "Stále však ešte nepredbehlo ani jednu zo starých členských krajín EÚ," upozornil Koršňák. Ako však dodal, vzhľadom na problémy, s ktorými v súčasnosti zápasia krajiny južnej Európy, by sa SR mohla v priebehu 2 až 3 rokov priblížiť v HDP na obyvateľa Portugalsku a Grécku, či ich dokonca predbehnúť.
Najbohatšou krajinou EÚ ostáva naďalej Luxembursko, kde HDP na hlavu predstavuje až 274 % priemeru únie. V prípade Luxemburska však výsledné číslo skresľuje vysoký počet zahraničných pracovníkov. Tí sa podieľajú na produkcii ekonomiky, nie sú však obyvateľmi krajiny. Za Luxemburskom nasledujú Holandsko (131 %), Rakúsko (129 %) a Írsko (127 %). Na opačnej strane rebríčka sa nachádzajú najmladšie členské krajiny EÚ - Bulharsko (45 %) a Rumunsku (49 %).

Zdroj: TASR