esb19. 6. 2012
Budúcnosť Európy a SR v oblasti zamestnanosti, rastu a sociálneho začlenenia, energetiky, klímy, ako aj výskumu, inovácií a digitalizácie boli hlavnými oblasťami rokovania konferencie Európa 2020 organizovanej v Bratislave Americkou obchodnou komorou v SR (AmCham) a Zastúpením Európskej komisie (EK) na Slovensku za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), podpredsedu EK Maroša Šefčoviča a ďalších predstaviteľov slovenskej vlády, EK a podnikateľského sektora.

"Konferencia má ambíciu podporovať súčinnosť ku ktorej dochádza, keď vláda a súkromný sektor spolupracujú na európskej a národnej úrovni. Dúfam, že prispeje k rozvoju ekonomického modelu založeného na vedomostiach, nízko-uhlíkovom hospodárstve a vysokej zamestnanosti," konštatoval prezident Americkej obchodnej komory v SR Igor Kottman.
"Stratégia Európa 2020 je dôležitým odrazovým mostíkom pre inteligentný, udržateľný a začleňujúci rast. Sme presvedčení, že na zvýšenie efektívnosti politiky súdržnosti je nutné prepojiť vládne reformné priority s národnými stratégiami a s jednotlivými vlajkovými loďami stratégie Európa 2020 s konkrétnymi riešeniami, ktoré prinášajú slovenskej spoločnosti, a to aj v kontexte konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a priemyslu," zdôraznil.
Zdroj: TASR