pps18. 6. 2012
Slovenská ekonomika sa v posledných rokoch radí pravidelne medzi najrýchlejšie rastúce hospodárstva eurozóny aj Európskej únie (EÚ). V apríli 2012 vyprodukoval slovenský priemysel o takmer 20 % viac tovarov a služieb než pred krízou. Za porovnateľné predkrízové obdobie zobrala spoločnosť UniCredit Bank Slovakia priemerný mesiac 1. polroka 2008.

"V apríli tohto roka len v 7 krajinách z 27 presiahla produkcia priemyslu predkrízovú úroveň," informoval analytik banky Ľubomír Koršňák. Najvýraznejšie zotavenie v rámci EÚ dosiahlo Slovensko a o niekoľko percentuálne horší výsledok Poľsko. Priemyselné odvetvia ostatných krajín únie dosiahli v apríli produkciu na úrovni 105 % predkrízového obdobia a menej.
Slovenský priemysel síce v prvej fáze krízy zaznamenal jeden z najväčších prepadov spomedzi všetkých krajín EÚ, pomerne rýchlo sa však zo šoku dokázal spamätať. "V čase prepadu priemyslu v druhej polovici roku 2008 a úvode roka 2009 pomáhala tento prepad aspoň čiastočne tlmiť rastúca výroba spotrebnej elektroniky, ktorej rast vrcholil na jar roku 2010," uviedol Koršňák.
Od konca roka 2009 bolo hlavným rastovým odvetvím priemyslu strojárstvo. V polovici minulého roka sa začali výraznejšie zobúdzať slovenské automobilové závody, ktoré sú hlavným motorom rastu slovenského priemyslu v súčasnosti. "Ťahúňmi slovenského priemyslu ostávajú stále najmä exportne orientované odvetia. Tie v posledných rokoch ťažili z vysokej produktivity práce," skonštatoval Koršňák.

Zdroj: TASR