msv cenaVydavateľstvo Media/ST, Žilina, redakcia časopisu Strojárstvo/Strojírenství, každoročne dvakrát udeľuje Cenu časopisu. Deje sa to počas strojárskych veľtrhov v Nitre (slovenskej) a v Brne – najmä tradičnej strojárskej firme.


Na tohtoročnom MSV Cenu časopisu Strojárstvo/Strojírenství, za rok 2019 získala spoločnosť thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a. s.
PSL, a. s., Považská Bystrica pod týmto názvom a produkciou, najmä veľkorozmerových ložísk sú strojárskej verejnosti viac ako polstoročie spojené s Považskými strojárňami.
Od začiatku roka 2019 pôsobia pod novým názvom thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a. s.
Spoločnosť patrila a aj v nových podmienkach patrí k lídrom v ložiskárskej brandži v celosvetovom meradle a je významným zamestnávateľom na Považí.
Najmä tieto okolnosti rozhodli o tom, že Cenu časopisu Strojárstvo/Strojírenství, získala práve akciová spoločnosť thyssenkrupp rothe erde Slovakia.
Generálnemu riaditeľovi a predsedovi predstavenstva Ľudovítovi Franclovi Cenu odovzdala riaditeľka vydavateľstva Antónia Franeková.

TEXT Ján Minár FOTO Michal Múdrý