ips12. 6. 2012

Slovensko je v ekonomickej oblasti naďalej pripravené podporovať rozvoj obchodných vzťahov s Indonéziou. Prezident SR Ivan Gašparovič to uviedol na rokovaní s ministrom pre ekonomické záležitosti Indonézskej republiky Muhammadom Hattom Rajasom.


"Indonézia zohráva dôležitú úlohu pri integrácii juhoázijského regiónu a svoju rolu zvláda úspešne," konštatoval prezident. Hlava štátu ocenila, že návštevu ministra pre ekonomické záležitosti Indonézskej republiky bude sprevádzať aj Slovensko-indonézske podnikateľské fórum. Slovensko má záujem s Indonéziou spolupracovať pri výstavbe elektrární, cementární a aj závodu na výrobu pneumatík.
Úspešne napreduje projekt spoločnosti Osivo Zvolen a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s indonézskou univerzitou Andalas, spočívajúci v pestovaní pšenice v tropických podmienkach – prvá žatva bola v novembri 2011. "Som presvedčený, že táto spolupráca prinesie dobrý výsledok, a že tento bude užitočný nielen pre Indonéziu, ale aj pre ostatné štáty z tohto regiónu Ázie s podobnými klimatickými podmienkami," uviedol Gašparovič. Slovensko by podľa neho mohlo byť aj základňou pre vývoz tovarov z Indonézie do krajín Európskej únie. Indonézia má záujem aj o dovoz strojov a zariadení pre rezort poľnohospodárstva. Indonézska agentúra pre poľnohospodársky výskum má na Slovensku partnera, ktorým je Centrum poľnohospodárskeho výskumu a spoločnosť Osivo Zvolen.
Muhammad Hatta Rajasa konštatoval, že prezident Indonézie vysoko pozitívne hodnotil minuloročnú návštevu prezidenta Gašparoviča v Jakarte, ktorá prehĺbila vzájomnú politickú i hospodársku spoluprácu. "Chcel by som poďakovať Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre za upevnenie spolupráce medzi našimi krajinami v oblasti poľnohospodárstva. Indonézia veľmi seriózne vníma medziuniverzitnú spoluprácu v oblasti šľachtenia pšenice," povedal Hatta Rajasa. Indonézski študenti už študujú na univerzite v Nitre odbor so špecializáciou na pšenicu. Ako dodal, Indonézia verí v pokrok v tejto oblasti, pričom v budúcnosti má záujem o vývoz pšenice aj do ostatných krajín Ázie so subtropickým pásmom.
Ivan Gašparovič pripomenul aj možnosti spolupráce v oblasti turistiky a cestovného ruchu, keďže predovšetkým slovenské liečebné kúpele i indonézske pobrežie ponúkajú výbornú príležitosť na výmenu turistov medzi SR a Indonéziou. Prezident Ivan Gašparovič si vie s Indonéziou predstaviť aj spoluprácu v oblasti baníctva.

Zdroj: TASR