nsm8. 6. 2012
Šéf Ministerstva hospodárstva (MH) Tomáš Malatinský chce dať Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME) ešte šancu na pokračovanie, hoci predchádzajúca vláda avizovala možnosť jej zrušenia.
"Dáme agentúre šancu a budeme sa snažiť, aby agentúra vo všetkých svojich prvkoch bola tak dobrá, ako v tých svojich najlepších," uviedol Malatinský.

História NADSME podľa neho nebola jednoduchá. "V jej fondoch sa urobilo mnoho možno nesprávnych krokov, možno aj zlých úmyslov, ale primárny úmysel podporovať malé a stredné podnikanie cez tento druh fondu je asi zdravý a myslím si, že by ho bolo treba ponechať," zdôraznil. Sústava NADSME je podľa neho historicky dobre nastavená, určitou deformáciou však bolo, že do nej najprv vstupovali európske fondy, ktoré boli následne vyčlenené na implementačnú agentúru rezortu hospodárstva.
NADSME sa podľa Malatinského stará o viacero fondov, ktoré však majú rôznu efektívnosť. "Musíme sa pozrieť na to, prečo efektívnosť je u niektorých fondov spoľahlivá a prečo tie druhé nemôžu fungovať tak dobre. Zistiť to je však dosť prácne," upozornil.
Zdroj: TASR