ceu30. 5. 2012
Niektoré európske firmy, frustrované z početných obchodných bariér, uvažujú o presunutí budúcich investícií do iných ekonomík. Neobvykle jasné varovanie pre čínsku vládu dnes zverejnila Obchodná komora Európskej únie v Číne.

Peking čelí v poslednom období viacerým sťažnostiam firiem z EÚ, Spojených štátov a iných krajín za porušovanie obchodných pravidiel neustálym zvýhodňovaním svojich podnikateľov či ochranárskymi opatreniami alebo dotáciami. Keďže situácia vo svetovej ekonomike nie je pre zamestnanosť v západných krajinách priaznivá, na Brusel aj Washington rastie politický tlak, aby na túto situáciu reagovali.
Podľa prieskumu Obchodnej komory EÚ približne polovica z 557 oslovených európskych firiem uviedla, že regulačné bariéry v Číne obmedzujú ich podnikateľské možnosti a zasahujú do zisku. Navyše, ako informoval prezident komory Davide Cucino, každá piata firma uviedla, že táto situácia ju možno donúti sústrediť budúce investície do inej krajiny. "Čína je síce stále strategickým trhom pre európske firmy, no 22 % z opýtaných uviedlo, že zvyšujúce sa bariéry ich môžu donútiť presunúť svoje investície mimo tohto trhu," povedal Cucino. Ako dodal, ak by bol na mieste čínskych predstaviteľov, takéto vyjadrenia by považoval za vážne varovanie pre ekonomiku.
Zahraničné spoločnosti sa už roky sťažujú na zvýhodňovanie domácich podnikov čínskou vládou, napriek tomu pokračujú v investíciách v tejto krajine a len v minimálnej miere dávajú svoju frustráciu jasne najavo, aby nepodráždili čínske úrady. Dnešná správa Obchodnej komory EÚ je prvou, ktorá výraznejšie upozornila na fakt, že nespokojnosť zahraničných firiem sa dostala už do takého štádia, že uvažujú o prípadnom prehodnotení investičných plánov v tejto krajine.
Obmedzenie investícií by ale znamenalo nepríjemnú ranu pre úsilie čínskej vlády podporiť hospodársky rast, ktorý sa v poslednom období spomaľuje. Peking sa preto snaží viac otvoriť niektoré kľúčové sektory ekonomiky a informoval, že umožní vstup súkromného kapitálu do telekomunikácií, energetiky a najnovšie aj do bankového sektora. Zatiaľ však nie je jasné, či aj zahraničné spoločnosti získajú daňové úľavy či inú formu navrhovanej podpory.

Zdroj: TASR