vcc29. 5. 2012
Ťažké finančné a pracovné podmienky na trhu v Európe a v Spojených štátoch ovplyvnili obchodovanie na 111. Kantonskom veľtrhu, najväčšej svetovej obchodnej výstave, ktorá sa konala v Číne a skončila sa začiatkom mája tohto roka, hoci spomalenie bolo omnoho menšie, ako mnohí očakávali.

Podujatiu sa predsa len podarilo zaznamenať niekoľko rekordných čísiel: k 4. máju sa na ňom zúčastnilo 210 000 kupcov z 213 krajín a regiónov, čo je o 0,23 % a 1,23 % viac v porovnaní so 110., respektíve 109. obchodnou výstavou v roku 2011.
Problematické časy v USA a Európe sa odrazili na celkovej hodnote vývozných transakcií uzavretých na veľtrhu. Tie medziročne klesli o 2,3 % na 36,03 miliardy USD, čo je o 4,8 % menej v porovnaní s minuloročným jesenným veľtrhom. Objem obchodu USA sa znížil o 8,1 % a Európy o 5,6 %.
V pozitívnom duchu sa prejavil počet vývozných transakcií uzavretých so spoločnosťami so sídlom na rozvíjajúcich sa trhoch – ako napríklad India, Brazília a Rusko – ktorý vzrástol o 4,1 %. Prudko vzrástol aj objem obchodu s africkými krajinami, a to na 13,5 %. Tieto čísla dokazujú, že novo vznikajúce trhy vychádzajú vo svete ako nové hviezdy a Kantonský veľtrh, ktorý je jedným z najvplyvnejších obchodných podujatí v celosvetovom dovoze a vývoze, ponúka obchodné príležitosti pre rast aj v zložitom období.
Skúsenosti tých, ktorí navštívili tento veľtrh, boli nadmieru pozitívne.
"Toto je prvýkrát, čo som na Kantonskom veľtrhu," povedala Kristrian Holmqvist, kupujúca z obchodnej spoločnosti vo Fínsku.
"Ušetrilo mi to mnoho času, ktorý by som inak trávila chodením na mnohé miesta, kde by som hľadala nových dodávateľov. Z dôvodu finančnej krízy vo svete je ťažké povedať, že to má konkrétny vplyv na moje podnikanie. Ale Kantonský veľtrh skutočne poskytuje lepšie predstavy o tom, ako obchodne podnikať a núti nás byť viac konkurencieschopnými."
"Myslím si, že svetová ekonomika zažíva recesiu, ale je to vhodný čas na to, aby sme sa vyvíjali," povedal Hassan El Bizri z Brazílie.
Organizátori podujatia sa tešia, že vďaka ďalšiemu z radu Kantonských veľtrhov, ktorého začiatok je určený na október, budú môcť vrelo privítať ešte väčšie množstvo všetkých medzinárodných kupujúcich.

Zdroj: TASR