bsn11. 5. 2012
Stredné odborné školy so strojárskym zameraním v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) "vypúšťajú" stále málo žiakov vhodných priamo pre prax. Záujem o takéto štúdium je totiž zo strany žiakov a ich rodičov nízky, aj keď absolventi nemajú takmer žiadny problém sa po skončení školy zamestnať. Vyplynulo to z tlačovej konferencie 1. slovenského strojárskeho klastra, ktorý v kraji pôsobí od roku 2008.

"Aj keď podporujeme študentov Spojenej školy v Detve rôznymi štipendiami a už počas štúdia majú u nás isté miesto, absolventov, ktorých by sme vedeli zamestnať je stále veľmi málo," uviedol personálny riaditeľ PPS Group v Detve Ján Štriho.
Po zohľadnení prirodzenej fluktuácie a pravidelného odchodu zamestnancov do dôchodku by len detviansky závod potreboval asi 50 nových zamestnancov ročne. "Škola však v nasledujúcich dvoch rokoch vypustí iba desať obrábačov CNC strojov," povedal.
Podobný problém majú aj v závode ŽOS Zvolen, kde by podľa personálneho riaditeľa Michala Baláža potrebovali ročne 20 až 40 strojárov. Firma síce úzko nespolupracuje tak ako PPS Group so žiadnou strednou školou, Baláž však v tejto súvislosti kritizoval vzdelávacie zariadenia, ktoré neponúkajú dostatok vhodných učňovských odborov. "Skôr iba pripravujú žiakov na štúdium na vysokej škole," poznamenal.
1. slovenský strojársky klaster vznikol s cieľom dať odvetviu novú štartovaciu líniu. "Aj keď nám prvotný zámer s vytvorením regionálneho inovačného centra v areáli spoločnosti WUSAM Zvolene nevyšiel a centrum sa nakoniec zriadilo v areáli PPS Group, postupne sa doň zapojilo osem výrobných spoločností, jedna výskumná a jedna poradenská firma, Technická univerzita vo Zvolene  a osem stredných škôl zo zameraním na strojárstvo," konštatoval riaditeľ klastra Ladislav Bódi.
K aktuálnym aktivitám klastra patrí aj nedávno ukončený akreditovaný kurz, ktorého sa v priestoroch Spojenej školy v Detve zúčastnilo 15 uchádzačov o zamestnanie. Podľa zástupcov zvolenského úradu práce išlo o kurz Nastavovanie a programovanie CNC strojov. Po jeho absolvovaní má absolvent možnosť založiť si v danej oblasti vlastnú živnosť.

Zdroj: TASR