nes9. 5. 2012
Vzájomná ekonomická spolupráca so zameraním na oblasť vzdelávania a energetiky bola hlavnou témou dnešného stretnutia ministra hospodárstva Tomáša Malatinského s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Spolkovej republiky Nemecka (SRN) v SR Axelom Hartmannom.

"Axel Hartmann tlmočil spokojnosť nemeckých investorov s možnosťami a podmienkami investovania na Slovensku. Poukázal však na nedostatok odborných pracovných síl na slovenskom trhu práce," informovalo komunikačné oddelenie rezortu hospodárstva. Malatinský avizoval, že túto otázku bude riešiť na úrovni vlády, a to v spolupráci s ministerstvom školstva a ďalšími zainteresovanými rezortmi.
V súvislosti s ďalším smerovaním Slovenska v oblasti energetiky šéf slovenského rezortu hospodárstva pripomenul možnosť vytvorenia novej stratégie energetiky SR, pretože posledná stratégia pochádza ešte z roku 2008.
Slovensko vlani v zahraničnom obchode s Nemeckom dosiahlo prebytok 2,625 miliardy eur, pričom vývoz do SRN dosiahol 11,494 miliardy eur a import predstavoval 8,868 miliardy eur.
Nemecko sa v roku 1998 stalo najdôležitejším obchodným partnerom SR a odvtedy si s výrazným odstupom udržuje svoju vedúcu pozíciu. Podľa údajov Národnej banky Slovenka (NBS) je tretím najvýznamnejším zahraničným investorom v SR. Na Slovensku pôsobí viac ako 450 firiem s nemeckou majetkovou účasťou s ročným obratom 15 miliárd eur a 90 000 pracovníkmi. Nemecké investície v ostatných rokoch smerovali najmä do oblastí automobilového, elektrotechnického, strojárskeho priemyslu, energetiky a finančného sektora.


Zdroj: TASR