zpe26. 4. 2012
Spoločnosť Železiarne Podbrezová (ŽP) dosiahla vlani tržby za vlastné výrobky a služby vo výške 275,5 milióna eur. Bolo to o 59 miliónov viac ako v roku 2010. Čistý zisk bol takmer 14,4 milióna eur. Vyplýva to z informácií, zverejnených v vnútropodnikových novinách.

Export sa na tržbách podieľal 88 percentami. ŽP vlani investovali takmer 11 miliónov eur. Výškou investícií sa tak spoločnosť vrátila na predkrízovú úroveň. Najväčšou investíciou bola výstavba automatizovaného expedičného skladu rúr valcovaných za tepla.
ŽP čakajú aj tento rok veľké investície. Podľa generálneho riaditeľa ŽP Vladimíra Sotáka v oceliarni pripravujú rekonštrukciu kontinuálneho odlievania ocele a výstavbu nového vákuovacieho zariadenia. Zrealizovať by chceli aj nové odprášenie oceliarne. "Vďaka týmto investíciám sa spoločnosti otvoria možnosti na zavedenie výroby nových výrobkov s vyššou pridanou hodnotou," uviedol Soták.
Železiarne zamestnávali ku koncu uplynulého roku 3 367 ľudí. Bolo to zhruba o 100 viac ako rok pred tým.
Zdroj: TASR