hannover_messeČasopis Strojárstvo/Strojírenství nájdete v dňoch 23. - 27. apríla aj na veľtrhu Hannover Messe, na stánku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v hale H-3, stánok č. A-66.

The magazine Strojárstvo/Strojírenství you can find on the fair Hannover Messe, the stand of the Ministry of Economy of the Slovak Republic in the hall H-3, stand no. A-66.

Sie finden die Zeitung Strojárstvo/Strojírenství auch auf der Messe in Hannover, auf der Stand des Wirtschaftsministeriums Slowakische Republik in der Halle H-3, die Stand Nummer A-66.