mdeTretí blok (EMO3) v Mochovciach bude pripravený na zavážanie jadrového paliva v lete. Uviedol to pre TASR Miroslav Šarišský, hovorca spoločnosti Slovenské elektrárne (SE).


"Teraz prebieha veľká revízia a očakávame, že po technickej stránke bude 3. blok pripravený na zavážanie jadrového paliva v lete," priblížil.
Informoval, že SE už v polovici marca ukončili jeden z posledných míľnikov pred dokončením stavby, ktorým je horúca hydroskúška na 3. bloku elektrárne Mochovce.
SE podľa neho počas nej vykonali tlakové a tesnostné skúšky primárneho okruhu a reaktora, funkčné skúšky zariadení primárneho a sekundárneho okruhu, skúšky riadiacich, bezpečnostných a ďalších systémov. "S vynikajúcim výsledkom sme urobili aj skúšku tesnosti a pevnosti hermetických priestorov. Parametre hermetickej zóny boli pri natlakovaní na 150 kilopascalov (kPa) takmer dvojnásobne lepšie ako limity určené Úradom jadrového dozoru (ÚJD) SR," spresnil.
"S ohľadom na prebiehajúce aktivity rakúskych protijadrových organizácií očakávame rozsiahle obštrukcie v administratívnom povoľovacom procese, ktoré môžu uvádzanie do prevádzky oddialiť aj o niekoľko mesiacov, hoci z technického hľadiska bude 3. blok elektrárne na uvádzanie do prevádzky plne pripravený," myslí si Šarišský.
"Počas apríla, po ukončení analýz a rokovaní riadiacich orgánov, budeme informovať o opatreniach na minimalizáciu dopadov na rozpočet a harmonogram. Pre Slovenské elektrárne je vždy na prvom mieste zabezpečenie najvyššej úrovne jadrovej bezpečnosti, ktoré je nadradené termínom alebo rozpočtu," dodal Šarišský.

Zdroj: TASR FOTO: Techmont Mochovce