epsTzv. horúca hydroskúška na treťom bloku v Mochovciach (EMO3) pokračuje zatiaľ bez výraznejších nedostatkov. Uviedla to pre TASR riaditeľka kancelárie Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR Miriam Vachová.


"V doterajšom priebehu horúcej hydroskúšky boli zistené nedostatky menej závažného charakteru. Zistili sa vnútorné netesnosti na niektorých hraničných armatúrach primárneho okruhu, ktoré boli odstránené. Rovnako poškodené pôvodné keramické izolátory na elektrickom napájaní hlavných cirkulačných čerpadiel boli vymenené za nové kompozitné. Tiež boli zistené nedostatky niektorých meraní mimo rozsahu, ktoré boli vyriešené v spolupráci s dodávateľom hlavného riadiaceho systému," priblížila.
Pripomenula, že 21. decembra 2018 sa začal program horúcej hydroskúšky podľa úradom schváleného programu. "Doteraz sa realizovali dve podetapy z piatich. Primárny okruh jadrovej elektrárne (I.O.) bol nahriaty na teplotu 140 stupňov Celzia. Pri tejto teplote bola úspešne vykonaná tesnostná tlaková skúška I.O., ako aj tlaková skúška pevnosti I.O. pri tlaku 19,12 megapascala (MPa), ktorá sa vykonáva len raz počas uvádzania elektrárne do prevádzky," spresnila.
"Bola otestovaná tesnosť a integrita hermetickej zóny podlakom aj pretlakom s vynikajúcim výsledkom. Ďalej bola otestovaná automatika postupného napájania významných zariadení z havarijných dieselgenerátorov a odskúšaný nátok záložného systému zásoby chladiva do reaktora. Bola tiež vykonaná tesnostná skúška parogenerátorov a zmerané hydraulické charakteristiky I.O.," doplnila.
Aktuálne sa podľa nej po pasivácii primárneho okruhu bude realizovať postupné zvyšovanie teploty a tlaku na prevádzkové parametre a následne sa bude v rámci štvrtej podetapy skúšať funkčnosť všetkých relevantných prevádzkových, havarijných a diagnostických systémov, vrátane kalibrácie termočlánkov systému vnútroreaktorového merania Incore. "V piatej podetape sa odskúša dochladzovanie I.O.," poznamenala Vachová.
Dodala, že podľa aktuálneho harmonogramu, ktorý má ÚJD SR k dispozícii, sa očakáva ukončenie hydroskúšky 16. marca 2019.

Zdroj: TASR