kvnExportne orientovaná slovenská ekonomika bude podľa Klubu 500 medzi prvými zasiahnutými negatívnym vývojom Nemecka aj celej eurozóny. Upozorňuje preto, že je potrebné sa namiesto vnútropolitických bojov sústrediť na urýchlené opatrenia na udržanie slovenskej ekonomiky.


Informácie o problémoch nemeckej ekonomiky sú podľa Klubu 500 pre Slovensko alarmujúce, keďže je na ňu veľmi naviazaná. "Viac ako pätina (20,6 %) slovenskej produkcie v ročnej hodnote 15,42 miliardy eur smeruje práve do Nemecka. Nemecké firmy na Slovensku zamestnávajú 132.000 ľudí a preinvestovali tu viac ako 7,4 miliardy eur," vyčíslil Klub 500 s tým, že prvým varovným signálom je aktuálna optimalizácia vo Volkswagene Slovakia.
Podľa Klubu 500 je tak potrebné zabrániť opakovaniu krízového scenára z rokov 2008 – 2009. Viaceré nemecké firmy na Slovensku vtedy pod vplyvom vládnych zásahov a ochrany domácej zamestnanosti sťahovali objednávky a produkciu do materských podnikov v Nemecku. "Je nevyhnutné, aby vláda urýchlila prijatie účinných opatrení na zvýšenie investícií do produktivity a konkurencieschopnosti slovenského priemyslu. Podniky musia investovať do inovatívnych technológií s vysokou pridanou hodnotou," podotkol Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500.
Vláda SR by si zároveň podľa združenia mala uvedomiť vážnosť situácie a pripraviť súbor opatrení, podobne, ako boli spracované nemeckou vládou, smerom k posilneniu konkurencieschopnosti priemyslu a udržaniu zamestnanosti. "Pokiaľ hovoríme o dlhodobých investíciách, zdôrazňujeme obdobie päť a viac rokov s tým, že každá jedna takáto investícia by mala byť predmetom osobitného posúdenia. Je potrebné zamerať sa na opatrenia počnúc rokom 2019 a na obdobie minimálne do roku 2024," zdôraznil Klub 500. Vláda by sa tiež podľa združenia mala podrobne venovať výdavkovej časti štátneho rozpočtu.
Podobný model podpory už funguje aj v ďalších krajinách Európskej únie. Ako príklad združenie uviedlo Španielsko, kde si podniky pri investíciách do inovatívnych technológií môžu uplatniť až 14-percentné daňové zvýhodnenie. V Estónsku zasa platí nulová sadzba dane na reinvestovaný zisk firiem. "Aktuálne môžu priemyselné podniky využívať len tzv. 'superodpočet' na vedu a výskum. Výsledky vedy a výskumu sú však viditeľné až z dlhodobého hľadiska, ale Slovensko potrebuje riešiť aj svoju aktuálnu situáciu," doplnil Klub 500.

Zdroj: TASR