skpol6. 12. 2011
Sklárske závody Slovglass Poltár sa po neúspešnej reštrukturalizácii nachádzajú v konkurze. Začiatok konkurzného konania povolil na žiadosť samotného podniku banskobystrický Okresný súd koncom novembra tohto roka.

Podnik sa od začiatku tohto roka nachádzal v reštrukturalizácii a koncom roka očakával vstup nového investora. Ten mal byť podľa súčasného vlastníka EMEL Bratislava zárukou, že spoločnosť dokáže splatiť pohľadávky voči veriteľom v zmysle návrhu reštrukturalizačného plánu a garanciou, že jej rozvoj bude i naďalej zabezpečený.
Podľa predsedu podnikového odborového zväzu Jozefa Činčuru mala do sklární ešte nedávno vstúpiť Ruská investičná rozvojová banka, ktorá mala do závodu vložiť 8 miliónov eur. Chcela však záruky splatnosti všetkých dlžôb, ktoré ale nedostala. Dlžoby mali tvoriť asi jeden milión eur.
Slovglass vyrába širokú škálu krištáľových produktov, ako aj produktov úžitkového skla, ktoré reprezentujú mix medzi tradíciou, skúsenosťou a modernou technologickou produkciou. Viac ako 95 percent produkcie smeruje v súčasnosti na export. Hlavnými destináciami sú Veľká Británia, Taliansko, Španielsko, Nemecko, Grécko, Francúzsko, USA, Kanada.

Zdroj: TASR