nhzTen kto ovláda viac ako jeden cudzí jazyk, má najlepšie šance získať dobre platenú a atraktívnu prácu. Platí to najmä na Slovensku, kde je aktívnych mnoho investorov z iných krajín. Školy by mali mať možnosť ponúkať popri angličtine aj francúzštinu, nemčinu, ruštinu, španielčinu či taliančinu, povedali vo štvrtok novinárom zástupcovia Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK), Goetheho inštitútu a veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko.


Ministerstvo školstva chce od budúceho školského roka zliberalizovať výber prvého cudzieho jazyka na základných školách. "Toto rozhodnutie ministerstva vítame, pretože sme zaznamenali na Slovensku veľký prepad v znalostiach ostatných cudzích jazykov," povedala Michaela Vita z veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko. Tento prepad podľa nej nastal od roku 2015, keď štát zaviedol angličtinu na základných školách ako jediný cudzí jazyk.
"Dvojjazyčnosť je dôležitá pre hospodárstvo v každej krajine. Na Slovensku je taká situácia, že práve zahraničné firmy sú nositeľom hospodárskeho rastu," povedal Peter Kompala zo SNOPK. Spolu s Goetheho inštitútom by chceli podnietiť záujem žiakov o vyučovanie nemčiny, pretože "takmer každý druhý podnik považuje nemčinu za veľmi dôležitú znalosť". Koľko v súčasnosti chýba na Slovensku pracovníkov so znalosťou nemeckého jazyka, však nespresnil. Viac zamestnancov s takýmito znalosťami podľa neho môže dokonca zvýšiť dopyt, lebo prilákajú ďalších nemeckých investorov.
Podľa Friedricha Dalhausa z Goetheho inštitútu však nejde iba o nemčinu. Nejde ani o angličtinu. "Dvojjazyčnosť je dôležitá pre hospodárstvo v každej krajine," povedal.
Angličtina podľa Michaely Vita napriek liberalizácii vyučovania cudzích jazykov na základných školách zostane aj v budúcnosti najdôležitejším jazykom v hospodárstve aj v iných oblastiach. "Je ale treba, aby ľudia ovládali v Európe minimálne dva cudzie jazyky. Iba tak budú atraktívni pre pracovný trh," dodala Vita.

Zdroj: TASR