slov5. 12. 2011
Rafinérsko-petrochemická spoločnosť Slovnaft, a. s., plánuje realizovať v najbližších 42 mesiacoch tri rozsiahle investičné projekty v celkovej hodnote viac ako 300 miliónov eur. Cieľom investícií je zvýšenie konkurencieschopnosti v predaji plastov, ako aj zlepšenie ekologických parametrov výroby. Ide v súčasnosti o najväčšiu investíciu v chemickom priemysle v strednej Európe, ktorá počas realizácie dá prácu 500 až 1 000 ľuďom cez dodávateľské spoločnosti.

Nosnou časťou investícií bude výstavba novej linky na výrobu polyetylénu (LDPE 4) s využitím overenej nemeckej technológie. Predchádzať jej bude rekonštrukcia etylénovej jednotky ako zdroja suroviny pre polyetylénové linky. Rekonštrukcia sa začne v budúcom roku, pričom nová linka by mala byť dokončená do záveru roka 2015.
"Nová investícia do výroby plastov znamená nielen udržanie výroby, ale aj zamestnanosti a posilnenie trhovej pozície. Pokračujeme v investíciách do budúcnosti a robíme to bez podpory štátu, bez daňových prázdnin či iných úľav, ktoré dnes požadujú iní investori na Slovensku. Nepožiadali sme o štátnu pomoc," poznamenal na tlačovej konferencii v Bratislave predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a. s. Slovnaft Oszkár Világi.
Nová výrobná linka bude spôsobilá produkovať takmer 30 typov polyetylénu a vďaka rozšíreniu portfólia bude môcť Slovnaft osloviť nových zákazníkov a expandovať na nové trhy v rámci EÚ.
"Verím, že táto investícia spolu s aktuálne prebiehajúcou investíciou do modernizácie a zvýšenia výkonu podnikovej teplárne v hodnote 150 miliónov eur, ako aj plánovanou rekonštrukciou ropovodu Adria vo výške 60 miliónov eur posilnia finančnú a prevádzkovú stabilitu skupiny Slovnaft, ropnú bezpečnosť Slovenska, rozvoj aktivít slovenských dodávateľov, ako aj dobré meno Slovnaftu na zahraničných trhoch na ďalšie desaťročia," dodal Világi.
Slovnaft, a. s., prostredníctvom svojej rafinérie v Bratislave ročne spracuje takmer 6 miliónov ton ropy. Ku koncu decembra 2010 vlastnila 209 čerpacích staníc, čo bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom nezmenený stav. Skupina Slovnaft zamestnávala k decembru minulého roka viac ako 3 600 zamestnancov.

Zdroj: TASR