sar21. 11. 2011
V priebehu budúceho roka pocestuje do USA celkovo osem slovenských technologických firiem. V americkom Silicon Valley sa každá zúčastní na trojmesačnom tréningovom programe, v rámci ktorého by sa mali naučiť viesť spoločnosť, mali by možnosť porovnať sa s inými podobnými i vymeniť si medzi sebou informácie.

"V ekonomike je najvyšší stupeň hodnoty, keď myšlienku, ktorá vznikne u nás, dokážeme exportovať," vyzdvihol na tlačovej konferencii v Bratislave generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Róbert Šimončič. Dodal, že celý program "Slovak Start Up Development Programme" má za úlohu nájsť tie najlepšie firmy v oblasti high tech na Slovensku.
Ako ďalej vysvetlil, projekt v budúcoročnom objeme nákladov na všetkých osem firiem 105 000 eur je hradený zo štátneho rozpočtu. Celkovo 25.000 eur sa vynaloží na prevádzkové náklady spolu s prípravnou fázou projektu, teda tréningom na Slovensku. Ďalších 80.000 eur ide na trojmesačný tréning v USA, najmä na licenciu. "Budeme sa mimoriadne snažiť tento program čo najefektívnejšie využiť," podotkol Šimončič.
SARIO spolu s viacerými spoločnosťami ako KPMG či vlastníkom inkubátoru v Silicon Valley firmou Plug&Play už vybralo prvých štyroch uchádzačov. Títo by sa mali dostať do USA v 1. polroku 2012. "Dúfame, že sa nám podarí úspešne vybudovať prepojenie medzi slovenskými high tech firmami a USA a že najbližšie Google či Yahoo bude práve zo Slovenska," konštatoval Jupe Tan z Plug&Play.
Uvedený projekt spúšťa SARIO s podporou rezortu hospodárstva, s ktorým celý projekt v USA predrokovala. "Je potešujúce, že približne po polroku od našej návštevy v USA sa otvára slovenský inkubátor v centre spoločnosti Plug&Play," zdôraznil minister Juraj Miškov. Jeho cieľom je, aby v SR vznikla nová firma ako Google, Ebay či Pay Pall. Aj tieto totiž začínali v Silicon Valley.
Šéf rezortu tiež vyzdvihol naplnenie dvoch priorít, ktoré si položil v súvislosti s agentúrou SARIO. Prvou bolo znovu zatraktívnenie krajiny pre zahraničných investorov. "To sa nám podarilo. Medziročné prírastky pracovných miest sú toho dôkazom," vysvetlil. Druhou bolo zvyšovanie pridanej hodnoty v hospodárstva. "Aby sme neboli iba montážnou linkou, aby sme mali výskum, vývoj, vlastné inovácie," dodal s tým, že práve tento projekt je toho dôkazom.

Zdroj: TASR