formulaV termíne od 21. - 25. 11. 2011 sa uskutoční prezentačná akcia Strojníckej fakulty STU v Bratislave Formula po Slovensku. Náplňou projektu je oslovenie stredoškolských študentov, hlavne maturitných ročníkov za účelom prezentácie  a propagácie Strojníckej fakulty STU, ako nástroja pre dosiahnutie svojho životného cieľa a úspechu.

 

SjF zabezpečuje harmonický rozvoj osobnosti, po odbornej, profesionálnej a osobnostnej stránke. Tento projekt presne napĺňa Komenského výrok “Škola hrou“. Študenti tvorivo môžu uplatniť svoje teoretické poznatky v tímových študentských projektoch FORMULA SAE. Študenti sa sami podieľajú na vzniku novej koncepcie formule, jej konštrukčného návrhu, výroby a montáže a na záver sa zúčastňujú pretekov študentských formúl v Hockenheime,  Silverstone. Celý tím je riadený samotnými študentmi, ktorí majú možnosť využívať rady,  skúsenosti a poznatky pedagógov, formou supervízie.

Dve skonštruované formule budú putovať celý týždeň a navštevovať stredné školy po Slovensku. Každý deň sú formule v inom meste a sprievodný tím uskutočňuje okrem propagácie štúdia aj vedomostné súťaže na jednej vybranej škole v danom regióne, kde zúčastnení stredoškoláci môžu získať vecné ceny.

V piatok 18. 11. 2011 o 11:00 vo vestibule Strojníckej fakulty na nám. Slobody 17 v Bratislave sa uskutoční predstavenie projektu  Formula po Slovensku.