echtÚrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky zorganizoval 12. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu 2011. Súťaž je určená pre organizácie zaoberajúce sa výrobou alebo poskytovaním služieb, ktoré sú registrované na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je motivovať a podporovať organizácie verejnej správy a podnikateľského sektoru v trvalom zlepšovaní výkonnosti pomocou implementácie vybraných modelov kvality.

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu za rok 2011 sa uskutočnilo počas Európskeho týždňa kvality v Historickej budove Národnej rady SR za účasti Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenskej republiky, predsedov ústredných orgánov štátnej správy, veľvyslancov, rektorov slovenských univerzít a vysokých škôl a ďalších predstaviteľov podnikateľského sektora a verejnej správy.
Súťaž Národná cena SR za kvalitu je najprestížnejšou národnou cenou kvality pre organizácie a zároveň najvyšším možným stupňom uznania, ktorý je možné dosiahnuť a odlíšiť sa tak od svojich konkurentov v oblasti manažérstva kvality v Slovenskej republike. Súťaž odlišuje organizácie a vodcov v danom odvetví s nespochybniteľnými dôkazmi dosiahnutých úspechov v pretváraní stratégie do reality a trvalého zlepšovania ich organizačnej výkonnosti.
Počas slávnostného aktu boli vyhlásené aj výsledky súťaže Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality za rok 2011 a zároveň bol prvýkrát v Slovenskej republike udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Výsledky SÚŤAŽ NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU 2011

Ocenení finalisti v kategórii A1 (organizácie vyrábajúce výrobky nad 251 zamestnancov):

Whirlpool Slovakia, odštepný závod Výroba domácich spotrebičov Poprad; Slovalco, a. s.;

Slovalco, a. s.;

Vaillant Industrial Slovakia, s. r. o.

Ocenení finalisti v kategórii A2 (organizácie poskytujúce služby nad 51 zamestnancov):

SPP - distribúcia, a. s.;

INDEX NOSLUŠ s. r. o.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti v kategórii A1 (organizácie vyrábajúce výrobky nad 251 zamestnancov):

Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.


Ocenenie za zapojenie sa do súťaže v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora):

Prešovská univerzita v Prešove.

Titul EFEKTÍVNY POUŽÍVATEĽ MODELU CAF získal Najvyšší kontrolný úrad SR.

 

Zdroj: TASR