vagon8. 11. 2011
Popradská Tatravagónka, a. s., vyhlásila tender na dodávku zariadenia na laserové hybridné zváranie v predpokladanej hodnote 1 milión eur bez DPH. Obálky s ponukami uchádzačov sa majú otvárať 12. decembra 2011. Vyplýva to z oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania.

Predmetom obstarávania je zhotovenie a dodanie jedného zariadenia určeného pre výskum možnosti zvárania zmontovaných pozdlžníkov podvozkov s namontovanými rázsochami. Pracovisko musí byť kompletne vybavené technologickými, bezpečnostnými prvkami a zariadeniami pre potrebu neobmedzeného prevádzkovania v zmysle platnej legislatívy EÚ. Spolu s dodaním pracoviska má poskytnúť zhotoviteľ aj zaškolenie 4 pracovníkov obsluhy zariadenia a odborné poradenstvo.
Predmet zákazky sa bude na 65 percent financovať z nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ a tiež z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Zákazka sa má ukončiť do 4 mesiacov od podpísania zmluvy s dodávateľom.
Verejný obstarávateľ zároveň požaduje, aby uchádzač o zákazku predložil referencie na zrealizované zákazky za minimálne 2,4 milióna eur bez DPH.
Tatravagónka, a. s., Poprad patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejších výrobcov nákladných železničných vozňov a podvozkov v Európe s viac ako 85-ročnou tradíciou. Predmetom jej činnosti je najmä vývoj, výroba a odbyt koľajových vozidiel pre nákladnú a osobnú dopravu a ich dielov, ako aj údržba a opravy koľajových vozidiel. Spoločnosť vznikla 1. decembra 1994 a eviduje základné imanie v hodnote 45,39 milióna eur.

Zdroj: TASR