kable4. 11. 2011
Spoločnosť Nexans, významný svetový výrobca káblov, získala kontrakt vo výške 75 miliónov eur od spoločnosti Statoil na návrh, výrobu a dodávku statických a dynamických zásobovacích a silových káblov v celkovej dĺžke 165 km, ako aj potrebného príslušenstva pre ropné pole a nálezisko plynu Asgard v Nórskom mori.


Špecializované výrobné zariadenia Halden, Rognan a Namsos spoločnosti Nexans v Nórsku, ako aj v Charleroi v Belgicku, sa budú podieľať na dokončení tohto komplexného podmorského projektu. Spoločnosť bude dodávať štyri dĺžky silnoprúdového kábla a zásobovacieho kábla, z ktorých každá bude merať 40 km, dve dĺžky dynamického zásobovacieho kábla a 2,3 km štandardného servisného zásobovacieho kábla.

Ropné pole a nálezisko zemného plynu Asgard

Ropné pole a nálezisko zemného plynu Asgard sa nachádza v Nórskom mori približne 200 km od pobrežia stredného Nórska a dodáva asi 28 miliárd kubických metrov plynu a 14 miliónov barelov kondenzátu, čo predstavuje 220 miliónov barelov ropných ekvivalentov.

Ropné pole a nálezisko zemného plynu Asgard obsahuje: Asgard A, čo je plávajúce výrobné skladovacie a vykladacie plavidlo, Asgard B, čo je plávajúca poloponorená plošina na produkciu zemného plynu, a plavidlo Asgard C, ktoré sa používa na uskladňovanie plynového kondenzátu (ľahká ropa).

Podmorské polia Midgard a Mikkel sú prepojené s Asgard B. Strácajú tlak potrebný na privádzanie tokov z ich vrtov do plávajúcej poloponorenej plošiny na produkciu zemného plynu Asgard B. Statoil plánuje použiť podmorský systém na stláčanie plynu, aby pomohla obnoviť využívanie zostávajúcich rezerv z týchto polí.

Silnoprúdové zásobovacie káble

Silnoprúdové zásobovacie káble zlučujú funkciu silnoprúdových a zásobovacích káblov do jedného kábla, čo umožňuje dodávku vysokého napätia pre hlbokomorské projekty. Silnoprúdový a zásobovací kábel obsahuje množstvo oceľových rúrok, ako aj prvkov z optických vlákien, signálnych káblov na kontrolu a monitorovanie, ako aj izolované silové jadrá. Silnoprúdové zásobovacie káble odstránením potreby dopravovať a kontrolovať zásobovacie káble a inštalovať osobitné silnoprúdové káble výrazne znižujú prepravné a inštalačné náklady.

Zdroj: TASR