cpzZväz chemického a farmaceutického priemyslu SR (ZCHFP) SR je partnerom nadnárodného európskeho projektu ChemTube. Odborná videodokumentácia zlepší kvalitu odborného vzdelávanie v chémii a farmácii. Informovala o tom generálna sekretárka ZCHFP SR Silvia Surová.


V dňoch 22. a 23. októbra 2018 sa podľa nej na pôde ZCHFP SR uskutočnilo úvodné stretnutie projektových partnerov k novému nadnárodnému vzdelávaciemu projektu – ChemTube. Projekt ChemTube, ktorý začal 1. septembra 2018 a potrvá 30 mesiacov do konca februára 2021, sa realizuje v rámci európskeho programu ERASMUS+. Povedie ho nórsky partner NTI-MMM AS, s ktorým bude spolupracovať ďalších deväť projektových partnerov z Nemecka, Talianska, Nórska, Francúzska, Českej republiky, Rakúska a Slovenskej republiky, ktorú bude reprezentovať ZCHFP SR.
"Hlavným cieľom projektu ChemTube je zlepšenie kvality vzdelávania v chemickom a farmaceutickom priemysle, s pomocou využitia odbornej videodokumentácie a aktívnej spolupráce vzdelávacích inštitúcií, s podnikateľským prostredím. Myšlienka vzdelávania založeného na práci vedie k snahe aktualizovať a rozvíjať výcvik na školách. Očakáva sa, že úzka spolupráca medzi poskytovateľmi odbornej prípravy a samotným priemyselným odvetvím posilní inovatívne aspekty prístupu ku vzdelávaniu a bude tak spĺňať aj základné kvalitatívne požiadavky ukazovateľov EQAVET (Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy). Inovatívnymi aspektmi projektu ChemTube je využitie potenciálu viacjazyčných videozáznamov, ktoré odprezentujú individuálne osobné skúsenosti," povedala Surová.
Dodala, že práca na projekte sa uskutoční v 11 základných pracovných balíkoch. ZCHFP SR bude mať na starosti vedenie hneď prvej aktivity 'Identifikácia možných nezrovnalostí medzi formálnym vzdelávaním a požiadavkami na pracovisku'. Trvanie tejto aktivity je naplánované na 5 mesiacov od 1. októbra 2018.
"Projekt ChemTube je zameraný na odborné vzdelávanie v chémii a farmácii a je nasledovateľom projektu ChemPharm VET, ktorý bol úspešne ukončený ku koncu minulého roka. Ten sa zameral na vytvorenie novej európskej modelovej učebnej osnovy a obsahovej náplne odborného vzdelávania 2. stupňa (stredné odborné vzdelávanie) pre výcvik operátorov v chemickom a farmaceutickom priemysle. V Slovenskej republike bol na základe výsledkov projektu ChemPharmVET vytvorený nový študijný odbor, nadstavbové štúdium pre stredné školy – 'procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel', ktorý je momentálne v štádiu experimentálneho overovania," uzavrela Surová.

Zdroj: TASR