pbzProjekt Vydra obrneného vozidla 8x8 má pre slovenskú ekonomiku mnoho prínosov a je príkladom potenciálneho využitia domácich výrobných kapacít.


Podľa predsedu Sekcie výrobcov obranného priemyslu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SVOP SOPK) Martina Dušaniča produkcia transportéra Vydra štátnou spoločnosťou Konštrukta Defence je jedinečnou príležitosťou pre slovenských vývojárov, konštruktérov a mechanikov. Ide o excelentnú iniciatívu ako podporiť slovenský strojársky a obranný priemysel.
SOPK oceňuje, že Ministerstvo obrany Slovenskej republiky dalo pri vyzbrojovaní armády šancu domácim podnikom. "V tomto projekte sa zhmotní nielen domáca strojárska tradícia, ale aj know-how a šikovnosť našich ľudí. Treba si uvedomiť, že väčšina podnikov obranného priemyslu podniká v znevýhodnených regiónoch. Projekt Vydra tak pomôže aj v oblasti zamestnanosti a regionálneho rozvoja. Tiež treba pozitívne vnímať jeho daňové a odvodové efekty, medzinárodný rozmer a domáce výrobno-logistické zázemie v prípade dodávok náhradných dielov,“ skonštatoval Dušanič.
Predseda Sekcie výrobcov obranného priemyslu SOPK zároveň vyzdvihol projekt Vydra z hľadiska flexibility, operability a zohľadnenia požiadaviek ozbrojených síl. Zároveň odmietol verejné fetišizovanie zahraničnej konkurencie na úkor slovenských firiem.
"Ak existujú domáce kapacity a zodpovedajúce skúsenosti, treba ich využiť. Domáce riešenia sa z hľadiska taktiky, obrannej stratégie, výroby, logistiky, údržby a potenciálnych opráv oplatí podporovať," uzatvoril Dušanič.

Zdroj: TASR