ppsPoľské prístavy a súvisiaca infraštruktúra patria k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim odvetviam poľského hospodárstva a cenou, kapacitou či kvalitou vytvárajú priestor pre slovenských prepravcov, špeditérov a výrobcov. Propagácii výhod pre slovenských podnikateľov sa dlhodobo venuje Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave, ktoré ich predstavilo aj počas medzinárodnej konferencie CMDTUR 2018 – Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj, ktorá sa uskutočnila v prvom októbrovom týždni v Žiline.


Jedným z konkrétnych výsledkov poľsko-slovenskej spolupráce bolo podpísanie zmluvy medzi Námornou univerzitou v Gdyni a Žilinskou univerzitou v Žiline (UNIZA) v rámci programu Erasmus. Prodekan pre rozvoj a spoluprácu Námornej univerzity v Gdyni Maciej Matczak vysvetlil, že prvým bodom spolupráce bude výmena študentov a výmena vyučujúcich. "Ďalším bodom je veda a výskum. Tu sa oblasť spolupráce medzi univerzitami v prvom rade týka vnútrozemskej plavby – riečnej dopravy. A tiež prepojenia medzi Slovenskom a Poľskom a následne do poľských prístavov a do celého sveta," uviedol prodekan gdynskej Námornej univerzity.
Generálny sekretár Poľskej komory námorného hospodárstva Jerzy Lewandowski podotkol, že obrovské možnosti poľských prístavov doteraz Slováci nevyužívali. "V minulosti sa zdalo, že poľské prístavy nedokážu konkurovať západoeurópskym prístavom a každý sa sústredil najmä na Hamburg. V súčasnosti by toto tvrdenie absolútne neobstálo. Pretože poľské prístavy sú po modernizácii infraštruktúry absolútne konkurencieschopné. Po zmenách infraštruktúry a modernizácii sa snažíme ich propagovať na slovenskom trhu. Pretože pre región severného Slovenska je poľské more jednoznačne najbližšie," zdôraznil Lewandowski.
Podľa predsedu predstavenstva gdynského kontajnerového terminálu Hutchison Ports Jana Jarmakowskeho je kapacita všetkých kontajnerových terminálov v poľských prístavoch viac ako 5,3 milióna kontajnerových jednotiek. "V súčasnosti je využitá na 60 percent. Čiže, je veľký priestor aj pre tovary zo Slovenska. Prístavy v iných štátoch už majú naplnené kapacity, čo predlžuje dobu prepravy a čakacie doby. Naša ponuka je obzvlášť určená slovenským špeditérom a prepravcom, ktorí sa zameriavajú na Škandináviu. Pretože z poľských prístavov je najkratšia vzdialenosť do Škandinávie. Ak sa naplní scenár o tvrdom brexite, očakávajú sa veľké komplikácie v rámci pozemnej dopravy. A práve terminál Hutchison Ports je najväčším operátorom prepravy do Veľkej Británie, ktorý pomôže vyhnúť sa takým problémom," dodal Jarmakowski.
Veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku Krzysztof Strzalka doplnil, že veľký potenciál ponúkajú slovenským podnikateľom aj letiská v Krakove, Katoviciach a v Rzeszowe. "Vzájomnú hospodársku spoluprácu môže zlepšiť pripravovaný projekt prepojenia Varšavy, Brna, Bratislavy a Budapešti vysokorýchlostnými vlakmi či projekt Via Carpatia. Je to strategický projekt, ktorý má v budúcich rokoch spojiť severnú a južnú Európu cez Poľsko, východné Slovensko, Maďarsko a Grécko. Ale nemôžeme zabudnúť na lokálne projekty, na spojenia medzi prihraničnými regiónmi. Pochádzam z južného Poľska, preto za veľmi dôležité považujem lokálne cestné a vlakové spojenia. Napríklad vlak medzi Medzilaborcami a Sanokom a Medzilaborcami a Rzeszowom, zatiaľ premávajúci iba v hlavnej letnej turistickej sezóne," povedal poľský veľvyslanec.
Medzinárodnú vedeckú konferenciu CMDTUR 2018 – Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj usporiadala Katedra cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave, Slovensko-poľskou obchodnou komorou a profesijnými združeniami v oblasti dopravy a logistiky v SR.

Zdroj: TASR