amoBritská spoločnosť Liberty House sa rozhodla kúpiť hutu ArcelorMittal Ostrava (AMO). Predá jej aj svoje podniky v Rumunsku, Macedónsku a Taliansku.


Predseda odborovej organizácie oceliarne AMO a člen dozornej rady podniku Roman Bečica povedal, že hneď požiadali vedenie firmy o urýchlený kontakt s predstaviteľom spoločnosti Liberty. Odborári si chcú objasniť kľúčové záležitosti, vrátane zamestnanosti vo firme.
Ostravský hutný podnik patrí medzi niekoľko európskych firiem, ktoré musí koncern ArcelorMittal predať, aby nenarušil konkurenčné prostredie na kontinente, lebo kupuje najväčšiu európsku oceliareň, taliansku hutu Ilva.
Predseda Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Josef Středula povedal, že budúci majiteľ AMO nevzbudzuje dôveru. Konkrétne vyhlásil: "Ak zistíme vážne pochybnosti, môže nasledovať jednoznačná odpoveď v podobe výrazných akcií."
"Podmienkou na uzavretie tejto transakcie je dokončenie akvizície huty Ilva, schválenie kupca Európskou komisiou, prerokovanie s miestnymi odborovými organizáciami a Európskou odborovou radou ArcelorMittalu," podľa portálu ČT24 to povedala Barbora Černá-Dvořáková, hovorkyňa AMO.

Zdroj: TASR