cskKedysi významná chemická továreň na východe Slovenska Chemko Strážske je od roku 2009 v likvidácii. Podľa obchodného vestníka český veriteľ Karka two, a. s., podal na Okresný súd Bratislava I návrh na vyhlásenie konkurzu. Chemko Strážske musí teraz preukázať svoju platobnú schopnosť.


Chemička do roku 2000 prosperovala s ročnými tržbami vo výške 5 miliárd korún (166 miliónov eur). V továrni pracovalo 2000 zamestnancov. Postupne spoločnosť svoje aktivity spomaľovala a začala s predajom majetku. Z chemickej produkcie v roku 2009 nezostalo takmer nič, závod vtedy ešte zamestnával do dvesto ľudí.
Nádeje na rozšírenie výroby, ktorú spoločnosť avizovala, skončili vyhlásením likvidácie v polovici mája 2009. Dôvodom boli spory medzi akcionármi a pretrvávajúca kríza.

Zdroj: TASR