zisInvestičné stimuly českej ekonomike v súčasnosti už nepomáhajú a musia sa zmeniť. Žiadajú to podnikatelia. Štát by mal podporovať iba také zahraničné investície, ktoré prinesú do Česka pridanú hodnotu. Doteraz však štát podporuje napríklad aj výstavbu výrobných hál. Výrazne ich chce obmedziť aj český premiér Andrej Babiš. Uviedol, že ministerstvo priemyslu malo už dávno predložiť zákon, ktorý by situáciu zásadne zmenil.


O investičných stimuloch by už nemali rozhodovať úradníci CzechInvestu. Napríklad, vlani bola zo všetkých projektov zameraná na vyššiu pridanú hodnotu približne tretina. Zmenami zákona o investičných stimuloch sa začne zaoberať legislatívna rada vlády.
Podľa nového zákona by mali stimuly smerovať hlavne na podporu investícií do technologických centier a do centier strategických služieb. V ostatných prípadoch bude musieť mať príjemca podpory mzdu aspoň u 80 % svojich zamestnancov na úrovni 80 % priemernej mzdy v kraji. Súčasne podiel jeho zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním, ako uviedol portál televíznej stanice ČT24, by mal dosiahnuť aspoň 10 %, alebo podiel výskumných a vývojových pracovníkov by mal byť najmenej 2 %.

Zdroj: TASR