vtbBánovský výrobca transformátorov a cievok plánuje rozšíriť svoje priestory. Dosiahnuť to chce postavením novej haly, ktorá bude slúžiť ako sklad.


Zo zámeru, ktorý predložila spoločnosť Elettromil Slovakia, spol. s r. o., na posúdenie vplyvov na životné prostredie ďalej vyplýva, že nové priestory budú slúžiť na skladovanie materiálu potrebného pre výrobu. Súčasťou haly bude i prístrešok, pod ktorým budú kontajnery na zhromažďovanie najmä kovového odpadu z výroby. Firma má konkrétne záujem postaviť jednopodlažný prízemný sklad, ktorý bude staticky nezávislou prístavbou k jej jestvujúcej výrobnej hale.
K rozšíreniu jestvujúcich výrobných priestorov pristúpil investor vzhľadom na ich značné prehustenie strojmi, materiálom, pohybom pracovníkov či vysokozdvižných vozíkov. Vybudovaním novej haly podľa neho dosiahne zlepšenie vnútornej logistiky výroby a zefektívnenie výrobného procesu.
S výstavbou priestorov chce firma začať v novembri tohto roka, dokončiť ju v októbri 2019. Investičné náklady na stavebnú a technologickú časť odhadla na 1.154.000 eur bez dane z pridanej hodnoty.
Bánovská spoločnosť sa zaoberá výrobou cievok a transformátorov pre železničný, lodný a stavebný priemysel. Zamestnáva asi 85 ľudí v závislosti od požiadaviek odberateľov.

Zdroj: TASR