asiAdient Slovakia, s.r.o., žiada na rozšírenie závodu na výrobu a montáž penových dielov pre automobilový priemysel v Lučenci poskytnutie investičnej pomoci v nominálnej výške 1,15 milióna eur, a to vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok. Vyplýva to z investičného zámeru zverejneného Ministerstvom hospodárstva (MH) SR.


"Realizácia investičného zámeru je plánovaná v okrese Lučenec patriacom medzi najmenej rozvinuté okresy (NRO). Investícia v nominálnej výške 3,50 milióna eur je rozložená na obdobie rokov 2017 až 2019. V priamej súvislosti s investičným zámerom žiadateľ do konca roku 2019 vytvorí 105 nových pracovných miest," spresnil rezort hospodárstva.
Adient Slovakia, s.r.o., Bratislava je členom medzinárodnej skupiny Adient, ktorá bola odčlenená od skupiny Johnson Controls International 31. októbra 2016, pričom žiadateľ patrí do divízie "Automotive Experience" skupiny Adient. Materskou spoločnosťou skupiny Adient je Adient plc so sídlom v Írsku.
Žiadateľ o investičnú pomoc v rámci skupiny Adient na Slovensku svoju činnosť realizuje v rámci troch základných segmentov. V automobilovom priemysle vyrábajú závody v Lučenci, Žiline a Lozorne interiérové diely pre osobné automobily rôznych značiek. Servisné centrum nachádzajúce sa v Bratislave slúži interným zákazníkom skupiny divízií Automotive Experience. Inžinierske centrum sídliace v Trenčíne sa zameriava na výskum a vývoj pre automobilovú divíziu skupiny.

Zdroj: TASR