aziNeuman Aluminium PWG, s.r.o., požaduje od štátu poskytnutie investičnej pomoci na vybudovanie nového závodu na výrobu dielov pre automobilový priemysel, najmä hliníkových vodiacich líšt pre strešné okná automobilov, ako aj na vytvorenie nových pracovných miest v Žarnovici. Vyplýva to z investičného zámeru zverejneného Ministerstvom hospodárstva (MH) SR.


V súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru firma požaduje poskytnutie investičnej pomoci v celkovej nominálnej výške 3,89 milióna eur, vo forme úľavy na dani z príjmu vo výške 2,50 milióna eur a vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta vo výške 1,39 milióna eur na všetky nové pracovné miesta, teda 6500 eur na jedno vytvorené nové pracovné miesto.
"Realizácia investičného zámeru s oprávnenými investičnými nákladmi v nominálnej výške 11,50 milióna eur je rozložená na obdobie rokov 2015 až 2018. V priamej súvislosti s investičným zámerom prijímateľ investičnej pomoci vytvorí 215 nových pracovných miest do konca roka 2019," spresnil rezort hospodárstva.
Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, výroba a hutnícke spracovanie kovov a výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky.
Prijímateľ štátnej pomoci je súčasťou skupiny Neuman Aluminium Group, ktorá sa špecializuje na vývoj a výrobu hliníkových dielov v automobilovom priemysle, stavebnom priemysle, elektrotechnickom priemysle, obalovom priemysle a bezpečnostných technológiách. Skupina Neuman Aluminium Group, ktorá je riadená spoločnosťou Fried. v. Neuman GmbH, má výrobné prevádzky v Európe, Severnej Amerike a Ázii a zamestnáva viac ako 2200 zamestnancov. Skupina Neuman Aluminium Group patrí do koncernu CAG, ktorý sa zameriava na štyri oblasti, a to na sklársky priemysel, umelé vlákna, hliníkový priemysel a ostatnú výrobu.

Zdroj: TASR