brvSpoločnosť Brose Prievidza, s.r.o., žiada od štátu investičnú pomoc vo výške 8,12 milióna eur na rozšírenie závodu na výrobu komponentov pre automobilový priemysel v priemyselnom parku mesta Prievidza. Vyplýva to zo zverejneného zámeru Ministerstva hospodárstva (MH) SR.


"Cieľom investičného zámeru je rozšírenie výroby mechatronických komponentov v existujúcom priemyselnom podniku prijímateľa situovanom v priemyselnom parku mesta Prievidza," spresnil rezort hospodárstva.
Realizácia investičného zámeru s oprávnenými investičnými nákladmi v nominálnej výške 57,42 milióna eur je podľa MH SR rozložená na obdobie rokov 2017 až 2021. V priamej súvislosti s investičným zámerom prijímateľ do konca roku 2022 vytvorí 350 nových pracovných miest. "Z uvedeného počtu bude 100 pracovných miest vytvorených v oblasti výskumu a vývoja," doplnilo ministerstvo.
V súvislosti s realizáciou investičného zámeru firma žiada o poskytnutie investičnej pomoci vo výške 8,12 milióna eur, a to vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok vo výške 1,62 milióna eur a vo forme úľavy na dani z príjmu v hodnote 6,50 milióna eur.
Brose Prievidza, s.r.o., patrí do skupiny Brose, ktorá je jedným z popredných svetových výrobcov mechatronických komponentov a systémov pre automobilový priemysel. Skupina Brose svoju produkciu dodáva približne 80 značkám automobilov a viac než 40 dodávateľom elektrických motorov a mechatronických systémov v oblasti automotive.

Zdroj: TASR