psfLen pätina slovenských podnikov už nastúpila cestu modernizácie súvisiacu s prerodom na priemysel 4.0, ktorý je založený na informatizácii a robotizácii. Táto modernizácia je však podmienkou na to, aby slovenský automobilový priemysel ostal konkurencieschopný a investori neopustili krajinu. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Martin Morháč.


„Platforma Industry Forum robila vlani prieskum a približne 20 % slovenských podnikov má stratégiu smerom k modernizácii. Na druhej strane viac ako 50 % firiem sa vôbec nezapojilo do prípravy na priemysel 4.0, lebo majú málo vedomostí. Prevládajú často obavy a mýty spojené s implementáciou nových vecí. Vyjadrili sa, že im chýbajú informácie, aby mohli nastúpiť na túto cestu,“ konštatoval Morháč s tým, že prípravu na modernizáciu ovplyvňuje aj fakt, že priemysel na Slovensku z dvoch tretín tvoria firmy, ktoré vlastní zahraničný kapitál.
„Pri väčšine z nich o ich plánoch a programe rozhoduje centrála, ktorá je v zahraničí. Vieme však o dvoch firmách z automobilového priemyslu, ktoré ich materské firmy poverili, aby vytvorili pilotné riešenia pre celé koncerny,“ zdôraznil Morháč.
Preto je konkurencieschopnosť slovenského automobilového priemyslu stále ešte postavená predovšetkým na cene pracovnej sily. „Tá v poslednom období prudko rastie a strácame konkurenčnú výhodu. Priemysel 4.0 je príležitosťou, aby sme mohli zvyšovať produktivitu práce, pridanú hodnotu a aj hľadať nové príležitosti konkurencieschopnosti. Je to navyše podmienka, aby náš automobilový priemysel ostal konkurencieschopný aj do budúcnosti,“ upozornil Morháč, podľa ktorého nahrádzanie živej pracovnej sily robotmi v súčasnosti na Slovensku nie je témou, pretože bojujeme skôr s nedostatkom pracovnej sily.
„Robotizácia však zatiaľ ani nikde inde neprináša problém s pracovnou silou. Viaceré štúdie odhadujú, že aj tak prinesie skôr nárast alebo zachovanie zamestnanosti. Najväčší nárast nových profesií bude v oblasti technických zamestnaní. Bude potrebné programovať robotov, dopyt bude aj o odborníkov na ich údržbu, starostlivosť o ne. Technické profesie budú najviac žiadané,“ dodal Morháč.

Zdroj: TASR