smpČasť minioceliarní v blízkosti mesta Strážske v Michalovskom okrese kúpila maďarská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou ocele. Fabrika na východe Slovenska je zatvorená niekoľko rokov, do konkurzu sa dostala vo februári 2015.


"Môžem potvrdiť, že došlo k ukončeniu ponukového konania na predaj časti podniku úpadcu Slovakia Steel Mills (SSM). Záujemcom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako víťazná, je spoločnosť ÓAM Ózdi Acélművek Kft. Zmluva o predaji časti podniku bola s úspešným záujemcom uzavretá dňa 11. apríla 2018," uviedol pre TASR komplementár konkurzného správcu Miroslav Duračinský zo Slovenskej správcovskej a reštrukturalizačnej, k. s. s tým, že kúpnu cenu vzhľadom na zákonnú povinnosť mlčanlivosti konkretizovať nemôže.
"K dnešnému dňu nebola podaná na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach žiadna požiadavka na obsadenie pracovného miesta v uvedenej spoločnosti v Strážskom," informoval TASR v tejto súvislosti Vladimír Straka z kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Producenta betonárskej ocele a valcovaného drôtu SSM, a. s., založili v roku 2007 ako dcérsku spoločnosť holandskej firmy Steel Assets Management B.V. Financovanie investičnej časti bolo zabezpečené formou úveru od Českej exportnej banky. V máji 2014 začala predaj pohľadávky voči SSM, ktorá vznikla nesplácaním úveru. Ešte v decembri toho istého roka sa v Strážskom prestalo vyrábať. Podnik sa dostal do konkurzu vo februári 2015, kedy ho schválil súd po tom, čo sa spoločnosť neúspešne dožadovala reštrukturalizácie. Zamestnaných v nej bolo viac ako 400 ľudí.
Medzinárodný tender hľadajúci záujemcu o kúpu SSM spustili vlani koncom júna. Predávať sa mali výrobné technológie, stroje, budovy a ostatný významný majetok minioceliarne.

Zdroj: TASR