rvpRoboty do roku 2035 obsadia v továrňach, úradoch a doprave až tretinu terajších pracovných miest. Masová nezamestnanosť však napriek tomu nevznikne. K tomuto záveru sa dopracovali autori najnovšej štúdie poradenskej spoločnosti PwC s názvom Will robots really steal our jobs? (Skutočne nám roboty ukradnú naše pracovné miesta?). Vedenie PwC zverejnilo správu v stredu.
V samotnom Rakúsku by mohlo do polovice 30. rokov procesmi automatizácie vo výrobe a inde zaniknúť do 34 % pracovných miest.


PwC vidí nástup automatizácie v troch vlnách. Prvou je už prebiehajúca vlna algoritmu. Počítače preberajú analýzu štruktúrovaných údajov. Vlna bude trvať do začiatku 20. rokov. Po nej bude nasledovať vlna augmentácie. Jej podstatou bude automatizácia opakovaných činností a výmeny informácií. Jej súčasťou sa stane využívanie dronov a robotov v skladoch. Potom podľa PwC nastúpi vlna autonómnosti. Rozvinie sa do konca prvej polovice 30. rokov. V nej sa budú využívaním zariadení s umelou inteligenciou analyzovať údaje z rozličných zdrojov, prijímať rozhodnutia a premieňať na činy. Bežnými sa stanú napríklad robotické autá v cestnej doprave. Tretia vlna automatizácie sa podľa štúdie výrazne prejaví v skladovom hospodárstve a v doprave. Technika nahradí vodičov dopravných prostriedkov.
Rozsah v akom nastúpia roboty na miesta zamestnancov, bude v rôznych krajinách rozdielny. PwC sa pýtala na názor viac ako 200 000 respondentov v 29 krajinách. Vo východoázijských a severských krajinách s pomerne vysokou úrovňou vzdelanosti by malo do cieľového roku zaniknúť 20 až 25 % pracovných miest. Vo východoeurópskych krajinách, kde veľa ľudí v priemysle produkuje výrobky, by úbytok miest mohol dosiahnuť až 40 %.
Všeobecne by malo platiť, že čím bude v krajine vzdelanostná úroveň nižšia, tým sa roboty presadia výraznejšie.

Zdroj: TASR